Cardinal Theme

حذفی

اطلاعیه جدید دروس حذفی برای رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی (نیمسال اول 98)

فهرست

مدیریت صنعتی و بازرگانی

قابل توجه دانشجویان محترم رشته مدیریت صنعتی و بازرگانی:

درس تحقیق در عملیات (1)  با استاد آقای دکتر اهدایی روزهای سه شنبه ساعت 11-8  با کد درسی  131303401  حذف می شود.