روانشناسی

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری روانشناسی بالینی (تغییر برنامه دروس نیمسال دوم 99-98)

روانشناسی

تغییر برنامه دروس

قابل توجه دانشحویان محترم دکتری روانشناسی بالینی

برنامه دروس دوره هشتم ترم دوم در نیمسال دوم 99-98، به شرح جدول زیر می باشند.

رديف

نام درس

مدرس

روز

ساعت

محل تشكيل كلاس

1

درمانهاي شناختي- رفتاري در روانشناسي باليني

دكتر لادن فتي

سه‏ شنبه

12- 8

كلينيك سگال

2

روشهاي ارزيابي و تشخيص در روانشناسي باليني 1

دكتر علي فتحي آشتياني

سه شنبه

17- 14

در محل دانشگاه

3

درمانهاي پيشرفته فيزيكي و دارويي در بيماريهاي رواني

دكتر سید عباس تولایی

چهارشنبه

12- 10

در محل دانشگاه