دروس حذفی

دروس حذفی کارشناسی مدیریت فرهنگی در نیمسال دوم 99

دروس حذفی

کارشناسی مدیریت فرهنگی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی مدیریت فرهنگی هنری

دروس حذفی رشته کارشناسی مدیریت فرهنگی هنری در نیمسال دوم 99 به شرح زیر می باشد:

1-آشنایی با هنر و تمدن اسلامی و ایرانی با کد درسی 131501701

2-آشنایی با هنر های اسلامی با کد درسی 131503201

3-مدیریت منابع انسانی با کد درسی 131502001