اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی بالینی (آزمون جامع)

اطلاعیه

آزمون جامع

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری روان­شناسی بالینی واجد شرایط برای شرکت در آزمون جامع می­رساند؛ آزمون جامع در تاریخ دوم و سوم آذرماه 1400 برگزار خواهد شد.  تاریخ و مواد امتحان به شرح ذیل است:

1-تشخیص (آسیب شناسی روانی و ارزیابی بالینی) سه شنبه مورخ 1400/09/02 ساعت 8 الی 13

2-آمار و روش تحقیق سه شنبه مورخ 1400/09/02 ساعت 15 الی 17

3-درمان (نظریه های رواندرمانی و رواندرمانی فردی(درمان­های شناختی رفتاری) چهارشنبه مورخ 1400/09/03 ساعت 8 الی 13