اطلاعیه برگزاری دوره دهم آزمون جامع دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی تیرماه 1402

دوره دهم آزمون جامع دکترای تخصصی روان‌شناسی بالینی تیرماه 1402

قابل توجه دانشجویان دکتری روان‌شناسی بالینی

امتحان جامع دانشجويان دوره دهم دكتراي تخصصي روان‌شناسي باليني در تاريخ 11 و 12 تيرماه 1402 طبق جدول زیر برگزار خواهد شد. خواهشمند است دانشجویان مربوطه 30 دقیقه قبل از شروع آزمون به اتاق 704 (ستاد امتحانات) واقع در طبقه سوم ساختمان علم مراجعه نمایند.

رديف

مواد امتحان

روز

ساعت

1

آسيب شناسي رواني

يكشنبه

10:30

2

آمار و روش تحقيق

يكشنبه

14

3

درمان (نظريه هاي روان‌درماني و درمان‌هاي شناختي رفتاري)

دوشنبه

10:30