شهریه دانشگاه‌های غیر انتفاعی در ایام کرونا

نظام آموزش عالی‌ کشور با شیوع ویروس کرونا دچار تحول و دگرگونی عظیمی شده و با وجود مشکلات و چالش‌های پیاده‌سازی آموزش غیرحضوری اکنون پس از گذشت چهار نیم‌سال تحصیل ...

17 مرداد 1400 - 16:04

ترويج فرهنگ كارآفرينی در حوزه‌ی كاربردی علوم انسانی

تربيت فارغ التحصيلان مومن و پژوهشگر با توان مهارتی مناسب در حوزه‌های علوم انسانی و ترويج فرهنگ كارآفرينی در حوزه‌ی كاربردی علوم انسانی از مهم‌ترین اهداف دانشکده ...

16 مرداد 1400 - 14:46

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس