کارگاه تجاری‌سازی نوآوری آغاز به کار کرد

دوره تجاری سازی نوآوری (استراتژی ها، مدل ها و رویکردها)، به همت سازمان تجاری ‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (ستفا)، با همکاری دانشگاه علم وفرهنگ و با حضور م ...

13 تیر 1396 - 14:39

اخبار

کنفرانس ها