معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشكده علوم انساني يكي از دانشكده هاي دانشگاه علم و فرهنگ است كه فعاليت آموزشي خود را از سال 1377 آغاز و امروزه با بيش از 2500 نفر دانشجو در 25 كد رشته ي كارشناسي ناپیوسته, کارشناسی پیوسته کارشناسي ارشد و دكتري به فعاليت آموزشي خود ادامه مي دهد. اين دانشكده در راستاي سند چشم انداز كشور و جهاد دانشگاهي و با در نظر گرفتن برنامه ي راهبردی دانشگاه در پي نیل به اهداف زير است :

- تربيت فارغ التحصيلان مومن و پژوهشگر با توان مهارتي مناسب در حوزه هاي علوم انساني.

- گسترش فعاليتهاي پژوهشي مورد نياز جامعه و كاربردي كردن آنها.

- همكاري هاي پژوهشي, آموزشي در حوزه ي علوم انساني با مراكز علمي كشور.

- ترويج فرهنگ كارآفريني در حوزه ي كاربردي علوم انساني.

- طراحي و برگزاري دوره هاي ميان رشته اي در حوزه علوم انساني مورد نياز جامعه با اخذ مجوز از وزارت علوم, تحقيقات و فناوري.

در حال حاضر اين دانشكده به سبب قدمت, پيشينه آموزشي و اعضاي هيئت علمي خود در ادوار گوناگون فعاليت مفيد و قابل توجهی داشته است و در تمامي مقاطع تحصيلي داراي دانشجو مي باشد. رشته های تحصیلی دانشکده به تفكيك مقطع به شرح زیر مي باشد:

مقطع كارشناسي پيوسته

 • حسابداري
 • روانشناسی بالینی
 • مديريت بازرگانی
 • مدیریت فرهنگی و هنری
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت مالی
 • اقتصاد

مقطع كارشناسي ناپيوسته

 • حسابداري

مقطع كارشناسي ارشد

 • حسابداری
 • روانشناسی-خانواده درمانی
 • برنامه ریزی آموزش عالی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت کسب و کار-گرایش استراتژی
 • مدیریت کسب و کار-گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • مطالعات فرهنگی

مقطع دکتری

 • روانشناسی بالینی