«چشم انداز دانشکده علوم انسانی در افق 1404»

«چشم انداز دانشکده علوم انسانی در افق 1404»
« توسعه و ترویج دانش در حوزة علوم انسانی  و استقرار دانشکده در میان دانشکده های برتر در سراسر کشور»
«اهداف بلندمدت دانشکده»
  1. ترویج دانش و فناوری در مجموعه های مختلف دانشکده شامل حسابداری، حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مدیریت؛
  1. ارتقای سطح کیفی دانش، نگرش و مهارتهای دانشجویان با بهره مندی از رویکردها و فناوری های نوین ؛
  1. ارائه آموزش های کاربردی در کنار آموزش های آکادمیک به منظور افزایش بهره وری در نظام آموزشی و تعلیم دانشجویان متخصص؛
  1. فراهم آوردن فضای پویا، شاداب و با نشاط علمی و فرهنگی با هدف ارتقای سلامت جسم و روان دانشجویان، اساتید و کارکنان؛
  1. گسترش تعامل با جامعه و صنعت و همچنین توسعه همکاری ها با واحدهای جهاد دانشگاهی؛
«استراتژی های دانشکده»
  1. افزایش توانمندی اساتید دانشکده و جذب نیروهای با انگیزه، توانمند و با دانش تخصصی بالا به منظور پرورش دانش آموختگان متعهد، متخصص، کارآمد، کارآفرین و مسئولیت پذیر و گسترش رشته هاي پرمتقاضی و بین رشته ای به خصوص در مقطع تحصيلات تکميلي بر اساس نياز سنجي هاي علمي و دقيق؛
  1. ایجاد زیر ساخت های مناسب و حمایت از فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛ ایجاد بستر مناسب برای استفاده از طرح های پژوهشی سازمان­ها و نهادهای مختلف به عنوان موضوع پایان نامه و یا رساله دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به همراه تخصیص درآمدهای آموزشی لازم برای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های کوتاه مدت؛
  1. برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها، سمینارها و ویبنارها به  منظور ارائة آموزش های کاربردی در گروه­های مختلف دانشکده؛
  1. ایجاد فضای پویای و شاداب آموزشی در دانشکده از طریق ایجاد رقابت سالم در میان دانشجویان، توجه ویژه به انجمن های علمی دانشجویی در گروه های مختلف،  برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان  با هدف ایجاد اعتماد به نفس در آنان، برگزاری کلاس های آمادگی کنکور برای مقاطع تحصیلات تکمیلی با همت دانشجویان و...؛ 
  1. تشویق دانشجویان برای حضور در صنایع مختلف به عنوان تکمیل دوره های کارورزی و توسعه هرچه بیشتر ارتباط با جامعه و صنعت و همچنین  استفاده از طرح های انگیزشی برای دانشجویان به منظور شرکت در دوره های تخصصی در جهاد دانشگاهی؛