معاون دانشکده

معاون دانشکده

دکتر مجید نجار زاده هنجنی

استادیار

گروه : حقوق عمومی

ایمیل: M.najarjadeh@usc.ac.ir

تلفن: 5-44238171 داخلی 564

الف- سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی حقوق عمومی از پردیس فارابی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حقوق عمومی از پردیس فارابی دانشگاه تهران

کارشناسی حقوق از دانشگاه گیلان

ب- کتاب‌ها

 • دگرگونی حقوق خدمات عمومی، نشر میزان
 • کمک حافظه حقوق اداری، نشر دوراندیشان
 • اصلاحات قضایی با رویکرد برون‌سپاری و خصوصی‌سازی، انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، با همکاری محمدامین کیخای فرزانه
 • اصلاحات قضایی با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، با همکاری محمدامین کیخای فرزانه و احمد مرکز مالمیری
 • امنیت قضایی، انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه، با همکاری محمدامین کیخا فرزانه و احسان آهنگری
 • آخرین گام حقوق اداری، نشر دوراندیشان
 • 11 نکته درباره مسئولیت اداری کارمندان، نشر دوراندیشان، با همکاری علی نظری منتظر
 • مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق تجارت، نشر کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی)
 • آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی مرتبط با مجلس شورای اسلامی و تکالیف نمایندگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
 • مجلس کارآمد؛ کارآمدی مجلس در سطح ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

ج- مقالات

 • تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره‌مندی از خدمات عمومی، مجید نجارزاده هنجنی، نشریه حقوق اداری، تابستان 1400
 • تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، مجید نجارزاده هنجنی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، بهار 1400
 • تحلیل حقوقی وضع محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت‌دار، مجید نجارزاده هنجنی، نشریه حقوق اداری، تابستان ۱۳۹۹
 • تاثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری، مجید نجارزاده هنجنی، نشریه حقوق قراردادها و فناوری‌های نوین، بهار و تابستان ۱۳۹۹
 • ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران، مجید نجارزاده هنجنی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، پاییز ۱۳۹۸
 • تحولات الگوهای مدیریتی خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین، مجید نجارزاده هنجنی، نشریه حقوق اداری، تابستان ۱۳۹۸
 • شیوه‌های اعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی متولی خدمات عمومی، مجید نجارزاده هنجنی، شیدا حسین شرقی، نشریه حقوق اساسی، بهار و تابستان ۱۳۹۷
 • مفهوم خدمات عمومی و تحول آن در پرتو دکترین کارکرد عمومی، محمدحسین زارعی، مجید نجارزاده هنجنی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، پاییز ۱۳۹۶
 • مبانی لزوم اعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده متولی خدمات عمومی، حسین رحمت‌اللهی، مجید نجارزاده هنجنی، نشریه حقوق اداری، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
 • ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی، محمدحسن حبیبی، مجید نجارزاده هنجنی، مجله حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۸
 • كرامت و حیثیت انساني در انديشه آيت‌الله جوادي آملي و علامه جعفري، مجید نجارزاده هنجنی، برگزیده در همايش بین‌المللی اسلام و حقوق بشردوستانه بین‌المللی اسلام، قم، 1393
 • حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام حقوقی ایران در پرتو حق بهره‌مندی از پیشرفت علمی، برگزیده در چهارمین همایش ملی حقوق شهروندی، جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، 1398

د- مسئولیت‌های اجرایی دانشگاه

مدیر گروه حقوق مقطع کارشناسی از 1397 تاکنون

مدیر گروه حقوق عمومی مقطع کارشناسی ارشد از 1397 تاکنون

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی از 1399 تاکنون