چارت سازمانی

برای دریافت چارت تشکیلاتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ روی لینک زیر کلیک بفرمائید.

http://hs.usc.ac.ir/files/1627984886845.pdf