قابل توجه دانشجویان نو ورود دکتری روان‌شناسی

جلسه معارفه دانشجویان دکتری روان‌شناسی

جلسه معارفه دانشجویان دکتری روان‌شناسی سه‌شنبه 18/07/1402 ساعت 8 الی 9:30 در  طبقه هفتم ساختمان علم برگزار می‌شود.