ژورنال کلاب‌های گروه روان‌شناسی

ژورنال کلاب‌های پاییز 1402 گروه روان‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ تحت نظر دکتر سمانه بهزادپور در طبقه منفی یک دانشگاه برگزار می‌گردد.