انتصاب روسای دانشکده‌های دانشگاه علم و فرهنگ

روسای دانشکده‌های«علوم انسانی»، «هنر و معماری»،«فنی و مهندسی» و «علوم گردشگری» منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی احکام جداگانه‌ای که از سوی دکتر سیدسعید هاشمی- رییس دانشگاه- صادر شد، دکتر سیدجواد حسین‌زاده به سمت «ریاست دانشکده علوم انسانی»، دکتر سیدمحمد‌مهدی اخوی‌یان به سمت «ریاست دانشکده هنر و معماری»، دکتر منوچهر جهانیان به سمت «ریاست دانشکده علوم گردشگری» و دکتر علی نیکخو به سمت «رییس دانشکده فنی و مهندسی» به مدت 2 سال منصوب گردیدند.


تاکید بر لزوم انتخاب شایسته مدیران گروه‌های آموزشی و اساتید مدعو در راستای پاسخ کیفی به نیازها و خواسته‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان، تلاش در جهت توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی، تلاش در جهت توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و همچنین تلاش در جهت توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه به‌منظور حصول الزامات دانشگاه کارآفرین از مهم‌ترین بخش‌های احکام صادره است. 

  

 


همچنین طی نامه‌ای جداگانه از زحمات دکتر سیدمحمد طباطبایی قمی در سمت ریاست دانشکده فنی و مهندسی تقدیر و تشکر گردید.