دکتر حسین زاده:

ترويج فرهنگ كارآفرينی در حوزه‌ی كاربردی علوم انسانی

تربيت فارغ التحصيلان مومن و پژوهشگر با توان مهارتی مناسب در حوزه‌های علوم انسانی و ترويج فرهنگ كارآفرينی در حوزه‌ی كاربردی علوم انسانی از مهم‌ترین اهداف دانشکده علوم انسانی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ دکتر جواد حسین زاده - ریس دانشکده علوم انسانی- با اعلام این مطلب افزود: همكاري‌های پژوهشی و آموزشی در حوزه‌ی علوم انسانی با مراكز علمی كشور و گسترش فعاليت‌های پژوهشی مورد نياز جامعه و كاربردی كردن آن‌ها در راستای سند چشم انداز كشور و جهاد دانشگاهی و با در نظر گرفتن برنامه‌ي راهبردی دانشگاه از دیگر اهداف مهم این دانشکده است.

رییس دانشکده علوم انسانی گفت: این دانشكده در 26 كد رشته به بیش از 2500 دانشجو در مقاطع كارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دكتری خدمات آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی ارائه می‌کند و به سبب قدمت، تعداد دانشجویان، پيشينه آموزشی و اعضای هيات علمی همواره فعاليت‌های مفيد و قابل توجهی داشته است.

وی افزود: «حقوق پزشکی» و «مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت پروژه» نیز دو رشته جدید این دانشکده هستند که در سال 1400 در مقطع کارشناسی ارشد به رشته‌های دانشکده علوم انسانی اضافه شده‌اند.