ژورنال کلاب‌های گروه روان‌شناسی

ژورنال کلاب‌های پاییز 1402 گروه روان‌شناسی دانشگاه علم و فرهنگ تحت نظر دکتر سمانه بهزادپور در طبقه منفی یک دانشگاه برگزار می‌گردد.

اولین ژورنال کلاب گروه روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ تحت نظارت خانم دکتر سمانه بهزادپور و با حضور اساتید هیئت علمی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه در روز چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه در طبقه منفی یک برگزار گردید. در این جلسه علمی، خانم سمیرا شمس، دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علم و فرهنگ مقاله انتخابی خود را از مجله علمی Journal of adolesence و با عنوان "Associations of mentalization and epistemic trust with internalizing and externalizing problems in adolescence: a gender-sensitive structural equation modeling approach" ارائه کردند و به سوالات حضار پاسخ دادند و بحث و گفتگو پیرامون نقاط قوت و ضعف مقاله در جلسه صورت گرفت.