مجموعه نشست‌های تخصصی (گروه علوم تربیتی)

نیازها و ضرورت‌های آموزشی در جامعه اطلاعاتی

این نشست با موضوع توانمندسازی مدیران مراکز آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات در روز سه‌شنبه 7 آذرماه 1402 از ساعت 16 الی 18 در سالن کنفرانس دانشگاه علم و فرهنگ واقع در طبقه منفی یک ساختمان علم، برگزار می شود.