اولین نشست تخصصی همایش ملی نقش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت بنیان و تمدن ساز

سخنرانان: دکتر محمد محسن غفوریان نادرنژاد (معاون آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی) دکتر یعقوب انتظاری (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزا ...

08 اردیبهشت 1403 - 16:47

کاربردهای هوش مصنوعی در پژوهش

معاونت پژوهش و فناوری با همکاری دانشکده علوم انسانی برگزار می‌کند

17 دی 1402 - 13:57